Baby Sleep Timer

Baby sömn är appen som låter dig hålla reda på när och hur mycket din bebis sover om dagarna. En pigg bebis är en glad bebis och med denna app kan du enkelt se när hon sov senast och hur länge hon då sov.

Med ett enkelt tryck så startar du tidtagning när barnet somnat och lika enkelt stänger du av den när hon vaknar. Du kan vid behov redigera tiden efteråt om du t.ex. glömde stänga av tidtagningen direkt.

Alla tider lagras automatisk i en statistikvy, så du kan få en lätt överblick över ditt barns sov rutiner. Även justera tiden för uppvak ifall du inte han med att stänga av.

App ide'n uppkom när en nybliven mamma förstod hur mycket sömnen betyder för att hennes bebis skulle må bra. Hon hittade ingen app för just detta ändamål, så hon antecknade istället ned mellan vilka tider han sov manuellt i mobilen.

Så vi utvecklade denna app mot hennes önskemål om att den skulle vara enkel att använda och lätt att förstå.

Appen växer med barnet för att i början användas flera gånger per dag för att ha koll och skapa rutiner. När barnet blir äldre och bara sover en gång så per dag så är det skönt att veta när de vaknat och hur länge de sovit, för att enklare planera resten av dagen.

Den ultimata appen för att ha kontroll på mitt barns sömn.

Innehåller:

  • Startvy där du ställer in hur du vill benämna ditt barn i appen.
  • Med namn, som han eller om hon.
  • Ett enkelt snyggt överskådligt gränssnitt som visar när hon senast vaknade/ hur länge sedan det var och hur länge hon då sovit.
  • Statistik som visar hur hon sovit per dag. Här kan du även radera poster eller redigera dem.
  • iOS8 design och funktion

Perfekt att veta hur längesedan det var han vaknade senast. Då är det lätt att planera när han ska sova nästa gång

Helt lönlöst att försöka få min dotter att sova om hon inte varit vaken i fyra timmar, nu är det lätt att ha koll på alla tider

Han verkar inte så trött, när vaknade han idag?
- Jag kollar, det var för 4h och 49min sedan. Då sov han 1h 37min så han bör var trött. vi lägger honom och tar kväll.

Känns alltid att man gått runt med vagnen i en timme, men sen visas det att man bara vart ute trettio minuter. Låter mig inte luras igen.

Baby Sleep Timer

Baby sleep timer is the app that lets you keep track of when and how much your baby sleeps during the day. A well balanced baby is a happy baby and with this app you can easily see when the baby last slept and for how long.

Is the app that lets you keep track of when and how much your baby sleeps during the day. A well balanced baby is a happy baby and with this app you can easily see when the baby last slept and for how long.

With just a tap, you start the timer when your baby falls asleep and just as easily you turn it off when it wakes up. If necessary, you can edit the time afterwards, for example if you forgot to stop the timer immediately after your baby woke up

All times are stored automatically in a statistical view so you can get an easy overview of your baby’s sleeping routines, The idea for the app occurred when a mother understood how the amount of sleep affects her baby in a positive way. She found no app for this purpose so instead she wrote down the times the baby slept analogically.

So we developed this app with her wish for it to be simple to use and easy to understand.

The ultimate app to keep track of my child's sleep.

Contains:

  • A home view where you set up how you want to define your child in the app; with name and gender.
  • A simple and stylish graphical interface that displays the last time your child woke up, for how long it slept and how long it’s been awake.
  • Statistics showing how your baby slept each day.
  • You can also delete records or edit them.
  • Custom designed for iOS8

She woke up 2:15pm, after 1:5h sleep. Should be tired and ready to sleep around 7:30pm. Best way to instruct the babysitter.

The perfekt way to track my son's sleep during the day

Perfect to know how long ago it was he woke up. Then it is easy to plan when is time to sleep next.

Totally useless to try to get my daughter to sleep unless she been awake for four hours, now it is easy to keep track of the time